p11

บริษัท  สงขลาฟอสเฟต (1991)  จำกัด     โรงงานผลิตปุ๋ยคุณภาพ

จดทะเบียนดำเนินกิจการเมื่อ  วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2534

โดยมีหลักปรัชญาในการผลิตและจำหน่ายว่า  

   “มุ่งผลิตสินค้ามีคุณภาพ และให้บริการที่ดี เพื่อเกษตรกรไทย”  

วิสัยทัศน์ 

“ซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ เคียงคู่เกษตรไทย” 

พื้นที่โรงงานทั้งหมด 19 ไร่ มีกำลังการผลิต75 ตัน/วัน(1,500 กระสอบ/วัน)ชนิดปุ๋ยที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีแบบCOMPOUND สูตร 9-3-5+OM 10% หมายความว่าเป็นปุ๋ยที่มีทั้งเคมีและอินทรียวัตถุผสมรวมกันแล้วปั้นเม็ดให้อยู่ในเม็ดเดียวกันภายใต้ตราสินค้าตราช้างรวงทอง ตราแมงป่องดำ ตราผีเสื้อ 3 ตัว ตรามูลค้างคาว 5 พลัง ตราช้างรวงข้าว ตราช้างรวงข้าวตะวัน
coconut