เกี่ยวกับ SOKOP

บริษัท สงขลาฟอสเฟต (1991) จำกัด โรงงานผลิตปุ๋ยคุณภาพ    
หลักปรัชญา: “มุ่งผลิตสินค้ามีคุณภาพและให้บริการที่ดีเพื่อเกษตรกรไทย”    
วิสัยทัศน์: “ซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ เคียงคู่เกษตรไทย”
สนใจสอบถามโทร. 074-292185-6

9-3-5
9-3-5-
20

Contact Us

27/3 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม(คลองแงะ-นาทวี) ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170

บริษัทสงขลาฟอสเฟต (1991) จำกัด

ผลผลิต

 

Untitled-1
Untitled-3
Untitled-4
Untitled-2
Untitled-1
Untitled-3
Untitled-2
Untitled-1
Untitled-4
Untitled-3
Untitled-2
Untitled-1

ที่อยู่ของเรา

27/3 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม(คลองแงะ-นาทวี) ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา